Potpisan Sporazum o partnerstvu u projektu

clanak-sporazum-projekta-rodenje-europe-01

Zavičajni muzej Varaždinske Toplice potpisao je Sporazum o partnerstvu za projekt pod nazivom „Ponovno probuđena arheološka nalazišta – suvremena interpretacija  baštine kao temelj kulturnog turizma„ akronima – „Rođenje Europe“/ “Ponovno prebujena arheološka najdišča – sodobna interpretacija dediščine kod temelj kulturnega turizma, akronim – „Rojstvo Evrope“, dana 23. 09. 2014. godine u prostorijama Dvorca Slovenska Bistrica, u organizaciji Vodećeg partnera projekta Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica.

Projekt akronima ‘Rođenje Europe’ provodi se uz financijsku pomoć iz EFRR fondova u okviru Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.

Projekt je zajednička operacija Slovenije i Hrvatske koji okuplja pet partnera. Uz Vodećeg partnera Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica i Zavičajnog muzej Varaždinske Toplice, na potpisivanju su bili prisutni i ostali partneri Zavod za kulturo šport, turizem i mladinske dejavnosti Sevnica, Razvojna agencija Kozjansko i Muzej Prigorja Sesvete. Predstavnici partnera projekta ukratko su predstavili svoj udio u projektu kao i planirane projektne aktivnosti. Zavičajni muzej Varaždinske Toplice aktivnosti je započeo u lipnju 2014. godine kada su u arheološkom parku “Aquae Iasae” u Varaždinskim Toplicama održane Rimske keramičarske radionice, dok je sad u pripremi sljedeća planirana projektna aktivnost, Edukativna radionica na arheološkom lokalitetu “Aquae Iasae” u Varaždinskim Toplicama.

Cilj projekta je pomoću regionalne i prekogranične suradnje povezati lokalno poznata arheološka nalazišta smještena na prekograničnom području, na slovenskom teritoriju: Ančnikovo gradišče nad Jurišnjo Vaso na Pohorju, Rifnik pri Šentjurju, Ajdovski gradec nad Vranji pri Sevnici, a u Hrvatskoj Kuzelin kod Donje Glavice i arheološki park Aquae Iasae u Varaždinskim Toplicama. Povezivanjem i prezentacijom navedenih arheoloških lokaliteta potiče se razvoj kulturnog turizma i primjereno korištenje kulturne baštine.


EU